Indy EVO får bukskydd

EVO modellen är mer utsatt för stock och sten eftersom den är lägre än en std. skoter. Ett bukskydd kan därför vara en bra att ha,