Villkor och föreskrifter

Köpinformtion

Dessa allmänna försäljningsvillkor skall tillämpas mellan kund och Berga Speed Shop om

annat ej avtalats skriftligen


Priser

Alla priser är inklusive moms. Vi förbehåller oss rätten till omedelbara
ändra priserna pga. tillexempel valutaändringar, leverantörs prishöjningar efter kunds beställning.

Om sådan situation inträffar kommer kund att informeras av Berga Speed Shop om det nya priset.

Kund har då rätt att avbeställa varan.

Avgifter
Vid beställning och leverans per postorder tillkommer fraktbolagets avgifter för frakt och
efterkravsavgift.
Ej utlösta försändelser debiteras med kostnad för frakt, samt en hanteringsavgift på 425:-.
Kostnaden faktureras i efterskott, och sker ej betalning inom utsatt tid
så vidarebefordras alltid kraven till inkasso och kronofogdemyndigheten.

Leverans
Normal leveranstid är enligt det använda fraktbolagets regler.
Vi reserverar oss för ev. leverans förseningar som står utanför vår kontroll.

Transportskador
Transportskador skall omedelbart rapporteras till fraktbolaget som använts.
Kunden kan inte rapportera transportskada till Berga Speed Shop och kräva ersättning från denne utan detta måste till fullo ske mot transportören. Synligt fel (t.ex. trasigt paket) skall
omedelbart anmälas till expedierande transportör. Dolt fel (då varan är skadad
trots att det yttre paketet inte var skadat) skall anmälas till transportören högst tre dagar efter mottagandet. Postens kundervice nås på 020-23 22 21

Användande
 Berga Speed Shop frånsäger sig allt ansvar om produkterna används på ett sätt som kan
förorsaka personskador, dödsfall och materiella skador, eller som strider mot gällande
lagstiftning samt försäkringsvillkor.

Produkter
Berga Speed Shop lämnar inga garantier på produkter utöver vad som är tvingande i
enlighet med Handelsbalken (HB) och Konsumentköplagen (KKL). Varorna som Berga Speed Shop

säljer är avsedda för tävlingsbruk och utsätts för mycket hårda påfrestningar, dvs. används vid utövande av sporten i fråga.

Livslängden kan därför variera mycket beroende på varans beskaffenhet och de
individuella påfrestningarna produkten utsätts för.

Returer
Returer ska i förväg godkännas av Berga Speed Shop. Först efter att Berga Speed Shop
godkänt returen får köparen återsända godset.
Köparen står själv för returfrakten, Vi tar alltid 149:- i returavgift såvida inte Berga Speed Shop skickat fel. Frakten återbetalas ej.   
Varorna får inte ha brutits upp eller försämrats, detta medför att varorna ej får returneras.

Åldersgräns
Åldersgräns på beställningar i webshoppen är 16 år enligt konsumentverkets riktlinjer.