Villkor, föreskrifter och personuppgiftspolicy

Köpinformtion

Dessa allmänna försäljningsvillkor skall tillämpas mellan kund och Berga Speed Shop om

annat ej avtalats skriftligen


Priser

Alla priser är inklusive moms. Vi förbehåller oss rätten till omedelbara
ändra priserna pga. tillexempel valutaändringar, leverantörs prishöjningar efter kunds beställning.

Om sådan situation inträffar kommer kund att informeras av Berga Speed Shop om det nya priset.

Kund har då rätt att avbeställa varan.

Avgifter
Vid beställning och leverans per postorder tillkommer fraktbolagets avgifter för frakt och
efterkravsavgift.
Ej utlösta försändelser debiteras med kostnad för frakt, samt en hanteringsavgift på 425:-.
Kostnaden faktureras i efterskott, och sker ej betalning inom utsatt tid
så vidarebefordras alltid kraven till inkasso och kronofogdemyndigheten.

Leverans
Normal leveranstid är enligt det använda fraktbolagets regler.
Vi reserverar oss för ev. leverans förseningar som står utanför vår kontroll.

Transportskador
Transportskador skall omedelbart rapporteras till fraktbolaget som använts.
Kunden kan inte rapportera transportskada till Berga Speed Shop och kräva ersättning från denne utan detta måste till fullo ske mot transportören. Synligt fel (t.ex. trasigt paket) skall
omedelbart anmälas till expedierande transportör. Dolt fel (då varan är skadad
trots att det yttre paketet inte var skadat) skall anmälas till transportören högst tre dagar efter mottagandet. Postens kundervice nås på 020-23 22 21

Användande
 Berga Speed Shop frånsäger sig allt ansvar om produkterna används på ett sätt som kan
förorsaka personskador, dödsfall och materiella skador, eller som strider mot gällande
lagstiftning samt försäkringsvillkor.

Produkter
Berga Speed Shop lämnar inga garantier på produkter utöver vad som är tvingande i
enlighet med Handelsbalken (HB) och Konsumentköplagen (KKL). Varorna som Berga Speed Shop

säljer är avsedda för tävlingsbruk och utsätts för mycket hårda påfrestningar, dvs. används vid utövande av sporten i fråga.

Livslängden kan därför variera mycket beroende på varans beskaffenhet och de
individuella påfrestningarna produkten utsätts för.

Returer
Returer ska i förväg godkännas av Berga Speed Shop. Först efter att Berga Speed Shop
godkänt returen får köparen återsända godset.
Köparen står själv för returfrakten, Vi tar alltid 199:- i returavgift såvida inte Berga Speed Shop skickat fel. Frakten återbetalas ej.   
Varorna får inte ha brutits upp eller försämrats, detta medför att varorna ej får returneras.

Åldersgräns
Åldersgräns på beställningar i webshoppen är 16 år enligt konsumentverkets riktlinjer.


 Sekretess, säkerhet & personuppgifter

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Berga SpeedShop org.nr. 559406-3645 , med besöksadress Danmark Berga 11 Uppsala, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.
Telefon: 070-3111809
E-post: info@bergaspeedshop.se

Lagring av personuppgifter

Vi sparar dina uppgifter så länge som det aktuella syftet kräver. Vi har dessutom specificerat detta ytterligare i nästa avsnitt: "Syfte med och rättslig grund för hanteringen av dina personuppgifter".

Syfte med och rättslig grund för hantering av dina personuppgifter

All hantering av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.
Nedan har vi sammanfattat ett antal grundläggande syften till varför vi hanterar dina personuppgifter. För respektive syfte ger vi även konkreta exempel på vad vi använder dina personuppgifter till och vilka uppgifter som samlas in.

För att kunna hantera ditt köp av varor på Berga Speedshop


 • Leverera det du beställt hem till dig alternativt till vår butik. Detta gäller även avisering av din beställning.
 • Säkerställa att du är den som du utger dig för att vara.
 • Hantera din betalning (inklusive bedömning av vilken betallösning vi kan erbjuda, till vilken vi hämtar information från kreditupplysningar) och erbjuda dig olika betallösningar, t ex faktura eller delbetalning och kontobetalning via Klarna.
 • Hämta din folkbokföringsadress med hjälp av extern part; Klarna.
 • Hantera reklamationsärenden om det skulle vara något problem med den vara eller tjänst du har köpt
 • Namn
 • Telefonnummer
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • IP-adress
 • Betalinformation (t ex kortnummer, kortinnehavare hanteras endast via Klarna
 • Kreditupplysningar
 • Orderinformation, t ex ditt ordernummer, vad du handlade eller om du vill att varan ska levereras till en annan adress än din folkbokföringsadress

Vilka uppgifter

Laglig grund:

Köpeavtalet med dig

Lagringsperiod

Tills dess att köpet har genomförts inklusive leverans och betalning och för en tid om 36 månader därefter, i syfte att kunna hantera eventuella reklamationsärenden. Kortnummer sparas dock aldrig.

För att erbjuda dig ett konto på Berga Speedshop och kunna administrera detta


 • Ge dig behörighet att logga in och därmed få en personlig sida i vår webbshop
 • Möjliggöra för dig att följa din orderhistorik
 • Möjliggöra för dig att kunna spara dina uppgifter för framtida köp
 • Möjliggöra för dig att prenumerera på nyhetsbrev
 • Namn
 • E-postadress
 • Lösenord
 • Ordernummer och -historik
 • Inställningar för ditt konto

Vilka uppgifter

Laglig grund:
Berättigat intresse (intresseavvägning)

Lagringsperiod:
Till dess att du väljer att avsluta kontot eller om du inte använt det på 12 månader.

För att kunna hantera dina ärenden i vår kundtjänst

 • Kommunicera med dig och besvara dina frågor via telefon, chatt, e-post eller sociala medier
 • Säkerställa din identitet
 • Utreda klagomål- och supportärenden, inklusive teknisk support
 • Namn
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • IP-adress
 • Kundnummer
 • Personnummer
 • Vår korrespondens med dig vilket kan innehålla t ex uppgift om köptidpunkt, köpställe, felet/klagomålet på varan

Vilka uppgifter

Laglig grund:

Berättigat intresse (intresseavvägning)

Lagringsperiod:

12 månader efter avslutat ärende

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev skickas till de kunder som har valt att prenumerera på nyhetsbrev i webshoppen.

Den rättsliga grunden för utskick är fullgörande av avtal. För kunder som har valt att prenumerera på nyhetsbrevet i Berga Speedshops webshop skickas ett nyhetsbrev per mail med information och erbjudanden. Den rättsliga grunden för den behandling som utskick utgör, är Berga Speedshop berättigat intresse. Du kan när som helst avanmäla dig från nyhetsbrev från bergaspeedshop.se

Anmärkning: Under rubriken "Dina rättigheter" hittar du information om din rätt att invända mot behandling i marknadsföringssyfte.

Inhämtande av uppgifter från annan än dig

Berga Speedshop AB inhämtar uppgifterna i första hand direkt från dig som kund, men det finns tillfällen då vi kan komma att hämta uppgifter om dig från andra källor. Detta sker framförallt av två olika skäl:

 • Då det är nödvändigt att upprätthålla god registervård kommer vi att uppdatera adressinformation från centrala adresskällor
 • I samband med att vi erbjuder dig en kredit inhämtas kreditupplysningsinformation från kreditupplysningsföretag.

Överförande och överlämnande av dina personuppgifter till andra parter

Dina personuppgifter kan överföras eller utlämnas till nedan beskrivna kategorier av mottagare. Vi lämnar ut personuppgifterna då vi anser att det är nödvändigt för att kunna erbjuda dig våra tjänster. Externa parter som vi överför personuppgifter till kommer inte att behandla personuppgifterna på ett sätt som är oförenligt med syftet till att vi samlade in uppgifterna. Exempel på sådana parter:

 • Lagerhotell om varan levereras från lagerhotell direkt till kunden
 • Leverantörer av posttjänster, speditörer, leverantörer av transporttjänster, företag inom eliminering av dokument-/databärare
 • IT-tjänsteleverantörer inom ramen för underhåll och skötsel av programvara
 • Leverantörer vid leverans av vara från leverantören direkt till dig som kund och kundspecifika ärenden
 • Tjänsteleverantörer inom kreditprövning, inkasso och dialogmarknadsföring
 • Myndigheter, i förekommande fall t.ex. Polisen eller Skatteverket

I största möjliga mån ser vi till att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Alla våra egna system och servrar finns inom EU/EES, dock samarbetar vi med ett antal parter vars system finns utanför EU. Ibland, i samband med exempelvis service, ger vi en sådan part tillgång till våra system. Dina personuppgifter lämnas bara ut till ett land utanför EU/EES om vi kan säkerställa att det finns tillräckliga garantier för en korrekt och adekvat behandling, exempelvis genom att tillämpa EU-kommissionens standardavtalsklausuler eller genom att säkra att mottagaren är ansluten till Privacy Shield (gäller överföring av personuppgifter till USA).

Dina rättigheter

Berga Speedshop AB garanterar att dina rättigheter med avseende på hantering av personuppgifter efterlevs. Du kan alltid invända mot att dina personuppgifter används i marknadsföringssyften. Om du t ex inte längre önskar få e-post av oss kan du avregistrera dig från våra e-postutskick längst ner i varje e-postmeddelande. Alternativt kan du alltid vända dig till dataskydd@norrlandsteknikcenter.se för att få hjälp.

Rättigheter

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få information om vilka av dina personuppgifter vi behandlar, allt för att du ska ha kontrollen över dina uppgifter. Vi har sammanfattat dina rättigheter nedan. Om du kontaktar oss för att utöva någon av dina rättigheter kan vi komma att behöva begära ytterligare information av dig för att säkerställa att du är du.

 • På din begäran lämnar vi, genom ett så kallat registerutdrag, information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar.
 • Du har rätt till rättelse av dina uppgifter så att eventuellt felaktiga personuppgifter kan bli korrigerade, alternativt komplettera ofullständiga personuppgifter inom ramen för det angivna ändamålet.
 • Du har rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter samt rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Dessa rättigheter är dock inte absoluta: exempel på undantag från rätten till radering är för de fall personuppgifterna är nödvändiga för att uppfylla ändamålet eller om det finns en rättslig förpliktelse som innebär att vi måste spara personuppgifterna. När vi behandlar dina personuppgifter med stöd av en "intresseavvägning" har du rätt att invända mot behandlingen. Det innebär att om du inte håller med oss om att en behandling är i ditt intresse kan du kontakta oss, så granskar vi ärendet och återkommer inom kort.
 • Du har rätt att få ut de personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig, så kallad "dataportabilitet". Detta rör bara personuppgifter som du själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, t ex ett avtal med dig.
 • Du har rätt att, av skäl som beror på din personliga situation, när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter som är nödvändig för ändamål som rör våra eller tredje parts berättigade intressen, om inte dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter. Om du gör en invändning bearbetar vi i detta fall inte längre dina personuppgifter, med undantag för om vi kan belägga tvingande, skyddade grunder för bearbetningen som överväger dina intressen, rättigheter och friheter eller om bearbetningen har till syfte att göra gällande, utöva eller försvara juridiska anspråk. Detta gäller även en profilering som stödjer sig på dessa bestämmelser.
 • Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen. Datainspektionen är den svenska myndighet som ansvarar för uppföljning av oss och andra bolag som hanterar personuppgifter på den svenska marknaden.

Hur utövar jag de ovannämnda rättigheterna?

För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss via info@bergaspeedshop.se eller skicka ett brev märkt "Dataskydd" till vår adress:
 Berga Speedshop AB
Danmark Berga 11
755 98 Uppsala

Vi behandlar din begäran omedelbart i enlighet med rättsliga föreskrifter och utan kostnad och meddelar dig om vilka åtgärder vi har vidtagit.
content_copy