Khaosen får lättade variatorer

19.01.2021

Vi lättar primären med ZRP lock och titanskruvar samt avlägsnar material från skivorna och korset. Sedan balanseras den med högre toleranser än orginal. I sekundären monterar vi ett ZRP centrum. Dessa enkla åtgärder förbättrar gassvaret avsevärt och rekommenderas starkt!

content_copy