Vi monterar värmeväxlare till Silber turbos vätskekylda-intercooler

14.12.2021

Värmeväxlaren poppnitas fast istället för plåten som sitter under buken. Denna kyls av snön. Kylvätskan cirkulerar sedan från värmeväxlaren till turbons kompressorhus. 

content_copy