Vi monterar Fix-kit på Polaris Axys 800

16.04.2023

När man monterar nya kolvar så behöver man kontrollera kolvspel och kolvrings gap. Kolvringen placeras i loppet ca 2 cm ner från toppen och sen mäter man med ett bladmått. Kolvspelet mäts med en invändig micrometer i loppet och kolven mäts med micrometer på några punkter. 

content_copy